Od 1 stycznia 2018 roku upublicznione zostają nazwiska i inne dane najgroźniejszych pedofili i gwałcicieli. Rejestr Sprawców Przestępstw na tle seksualnym jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się on z dwóch części:

  • rejestr publiczny,
  • rejestr z dostępem ograniczonym.

Rejestr publiczny jest ogólnodostępny, zatem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą sprawdzić, czy w ich okolicy mieszka osoba upubliczniona w rejestrze. Oprócz danych osobowych oraz miejsca zamieszkania, jawne są też między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób. Dostęp do rejestru nie podlega opłacie.

Z kolei dostęp do rejestru ograniczonego mają przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Znajdują się w nim dodatkowo sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 roku  na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy  nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w  przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania. Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast dyrektorzy instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi mogą dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którą chcą zatrudnić, znajduje się w rejestrze. Za niedopełnienie obowiązków sprawdzenia osoby przyjmowanej do pracy, organom takich instytucji grożą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Anna Ratajczak
adwokat