Od Nowego Roku zmianie uległ sposób opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Osoby opłacające składki będą dokonywały jednej wpłaty na jeden, indywidualnie przyznany numer rachunku bankowego. Przypominam, że dotychczas ubezpieczeni musieli dokonywać kilku przelewów na rachunek ZUS, wpisując m.in. swoje dokładne dane, wskazując czego dotyczy wpłata i za jaki okres opłacają daną składkę. Zniknie zatem problem z identyfikacją składek, albowiem ubezpieczony będzie przypisany do danego konta, na który będą wpływać tylko jego składki. ZUS powiadamia ubezpieczonych, na jaki numer rachunku bankowego mają dokonywać wpłat. Jeżeli jeszcze nie otrzymałeś informacji z ZUS, możesz udać się bezpośrednio do placówki ZUS lub zadzwonić na infolinię (022 560 10 00) w celu uzyskania potrzebnych danych. Nowy numer konta można też ustalić na stronie https://www.eskladka.pl. Należy pamiętać, że składki za grudzień 2017 roku oraz wszelkie zaległości trzeba uiszczać na nowy rachunek bankowy począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2018 roku w tytule przelewu nie wpisujemy okresu, za jaki opłacamy składki. ZUS zaliczy tę wpłatę w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie i odsetki. Jest to istotne dla osób, które zgłosiły się do ubezpieczenia dobrowolnego.

Anna Ratajczak
adwokat