Z dniem 13 stycznia 2018 roku weszła w życie tzw. ustawa STIR [ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491)].

Ustawa STIR wprowadza przepisy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności wyłudzeń podatku VAT.

STIR to w skrócie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. System ten ma poprawić przepływ informacji pomiędzy bankami i administracją skarbową. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ograniczenie luki w podatku VAT i walka z przestępnymi działaniami polegającymi na generowaniu sztucznych „transakcji karuzelowych” za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych.

Wdrożony zostanie system analiz i przekazywania informacji, który pomoże administracji skarbowej zapobiegać wyłudzeniom podatkowym. Będzie polegał na ocenie ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego poprzez analizę transakcji dokonywanych na rachunkach bankowych lub rachunkach SKOK. Na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania do STIR niektórych danych, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka. Izba rozliczeniowa będzie przekazywać informacje o wskaźniku ryzyka szefowi Krajowej Administracji Bankowej oraz bankom i SKOK-om.

Szef KAS będzie uprawniony do blokady rachunku podmiotów kwalifikowanych na 72 godziny. Będzie istniała też możliwość przedłużenia blokady o 3 miesiące, jeśli będą spełnione ściśle określone kryteria.

Dodatkowo od 13 stycznia 2018 roku został udostępniony wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz ten ma pomóc zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Wyszukiwarka podmiotów dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Anna Ratajczak
adwokat