Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników będą musiały przesłać do ZUS kwotę 1.232,16 zł (uwzględniając ubezpieczenie chorobowe). Termin na opłacenie składek za styczeń 2018 roku mija już jutro, tj. 10 lutego. Należy o tym pamiętać, albowiem zaniżona wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne może spowodować utratę prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia na kolejne 90 dni.

Anna Ratajczak
adwokat