Sejm przyjął ustawę o zakazie handlu w niedzielę, która ma wejść w życie w marcu b.r., jeżeli zostanie podpisana przez Prezydenta RP.  Zakaz handlu w niedzielę będzie wprowadzany stopniowo. W 2018 roku (od marca do końca roku) sklepy będą czynne przez dwie niedziele w miesiącu, tj. w pierwszą i ostatnią. Z kolei w 2019 roku zakaz nie będzie obowiązywał w jedną niedzielę w miesiącu – tą ostatnią. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku ma zostać wprowadzony całkowity zakaz handlu w niedzielę. Wyjątkami od reguły będzie 7 niedziel w roku: dwie niedziele poprzedzające I dzień Bożego Narodzenia, jedna poprzedzająca I dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnie niedziele przypadające w miesiącach styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, czyli wtedy gdy sklepy organizują wyprzedaże. Za złamanie zakazu, przewidziane są wysokie kary grzywny.

Zakaz dotyczy handlu oraz wykonywania czynności handlowych, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Ustawodawca enumeratywnie wskazał rodzaje działalności, których ten zakaz nie dotyczy. Zachęcam do zapoznania się z przepisem wyłączającym zakaz handlu, aby dowiedzieć się, czy dana branża jest zwolniona z zakazu.

Anna Ratajczak
adwokat