Mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu współpracy z Fundacją Prodeste – filią w Lesznie. Organizacja ta skupia się na budowaniu komunikacji i relacji osób ze spektrum autyzmu w społeczeństwie. 

Wielokrotnie występowałam w sądach rodzinnych w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz nieletnich, broniąc interesów dzieci i ich rodziców. Uczestniczyłam w negocjacjach rodziców ze szkołami, doprowadzając do polubownego załatwienia sporów. W ostatnim czasie z sukcesem zakończyłam postępowanie, którego przedmiotem była próba ograniczenia rodzicowi jego władzy rodzicielskiej nad dzieckiem dotkniętym zespołem Aspergera. 

Niewątpliwie problem dzieci i ich rodziców, którzy zmagają się z niedoskonałym systemem i brakiem zrozumienia w społeczeństwie i szkole, wciąż nabrzmiewa. Wobec tego wraz z przedstawicielami Fundacji zapoczątkowany został projekt, którego celem jest organizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób i rodzin ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszam na stronę Fundacji www.prodeste.pl, a w szczególności na profile facebookowe Kancelarii i Fundacji, na których będą ogłaszane terminy spotkań.

Anna Ratajczak
adwokat