Zakaz handlu w niedzielę

Sejm przyjął ustawę o zakazie handlu w niedzielę, która ma wejść w życie w marcu b.r., jeżeli zostanie podpisana przez Prezydenta RP.  Zakaz handlu w niedzielę będzie wprowadzany stopniowo. W 2018 roku (od marca do końca roku) sklepy będą czynne przez dwie niedziele w...

Jawny rejestr pedofilów

Od 1 stycznia 2018 roku upublicznione zostają nazwiska i inne dane najgroźniejszych pedofili i gwałcicieli. Rejestr Sprawców Przestępstw na tle seksualnym jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się on z dwóch...

Nowe numery kont w ZUS

Od Nowego Roku zmianie uległ sposób opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Osoby opłacające składki będą dokonywały jednej wpłaty na jeden, indywidualnie przyznany numer rachunku bankowego. Przypominam, że dotychczas ubezpieczeni musieli dokonywać kilku...