Wyższe składki na ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników będą musiały przesłać do ZUS kwotę 1.232,16 zł (uwzględniając ubezpieczenie chorobowe). Termin na opłacenie składek za...

Nowe numery kont w ZUS

Od Nowego Roku zmianie uległ sposób opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Osoby opłacające składki będą dokonywały jednej wpłaty na jeden, indywidualnie przyznany numer rachunku bankowego. Przypominam, że dotychczas ubezpieczeni musieli dokonywać kilku...